Koolitusest

Ainepõhine keeleõpe

Ainepõhist keeleõpet korraldatakse konkreetse ettevõtte personali koolitamiseks ning see toimub kas asutuses kohapeal või Tallinna kesklinna koolitusruumides. Pakett töötatakse välja koostöös koolijuhiga, arvestades õppeasutuse koolitusvajadusi, erisoove ja õppijate taset.

Koolisisene koolitus on koolijuhi jaoks mugavaim ja kiireim viis parandada oma töötajate keeleoskust. Koostöö koolituskeskuse ja asutuse arendusjuhtidega annab täpse ülevaate töötajate koolitusvajadustest ja tagab efektiivse koolituse korraldamise.

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Keeleõpe toimub intensiivõppena. Koolituse kestus on 100 akadeemilist tundi – 4 korda nädalas, 5 tundi korraga.

Miks intensiivõpe?

Õppija veedab korraga rohkem aega keelekeskkonnas.Tekib eduelamus – tulemused on kiiremini näha ja õppimine muutub kergemaks. Hinnapakkumise teeme vastavalt Teie soovidele ja kursusele esitatavatele tingimustele.

Õpiväljundid

Eestikeelsele õppele üleminek on pikk protsess, kus just eestikeelsed õpetajad saavad olla suureks abiks oma muukeelsetele kolleegidele. Esmalt peame leidma vastuse järgmistele küsimustele:

  • Milline on antud õppekavas vajalik erialane sõnavara?

  • Milliseid meetodeid õppeprotsessis kasutatakse?