Õpetajakoolitus

Õpetajate keelekoolitused

Lingua Estonica on keskendunud haridusvaldkonna töötajate keeleõppele. Eesti keele kursused õpetajatele toimuvad üldharidus-, ameti- ja huvikoolides. Õppevormidena on kasutusel kontakt-, veebi- ja paindõpe. Erialakeele õppematerjalid on välja töötatud Tartu Ülikoolis ning täiendatud magistriprogrammi raames.

Ainepõhine keeleõpe

Õppematerjalid on vastavuses valdkonna erialakeelega. Nt loodusainete põhimõisted ja nende kasutamine lausetes on ette nähtud loodusainete õpetajatele; keelealased põhimõisted ja nende kasutamine lausetes on ette nähtud erinevate keelte õpetajatele jne.

Keeleõppereisid

Keeleõppereis keelekeskkonda – ainuke võimalus eesti keel tõeliselt omandada.

Oleme koostanud spetsiaalse keeleõppereisi kava, mis koosneb keelekursusest, ekskursioonidest ning majutusest.

Keelekursused toimuvad intensiivõppe vormis – 5 korda nädalas, 5 tundi korraga.

Õppevälisel ajal tutvustab meister-giid teile Tallinna linna ja selle ümbruse huvitavaid vaatamisväärsusi. Ekskursiooni ajal on aga suurepärane võimalus praktiseerida kursusel omandatut.

Keeleõpe+keelereis